ausië

noun "wealth" LT2:336; rather lar or alma in Tolkien’s later Quenya

Quettaparma Quenyallo (Quenya-English). 2014.

Look at other dictionaries:

 • aušiejus — aušiẽjus scom. (2) menk. užaušėlis, vėpla, aušena: Niekur tu jo nepasisiųsi – baisus aušiẽjus Gs. Jau tuoj į mergas pareis, o baisi aušiẽjus Gs. Y, tu aušiẽjau! Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ausiejus — ausiẽjus sm. (2) žioplys, apsileidėlis; plg. aušiejus: Eik tu, ausiejau! Vj …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ausis — ausìs sf. (4) 1. girdėjimo organas: Išorinė, išvidinė, vidurinė ausis P.Aviž. Ausiẽs grybas (grybelis Gs) Rm. Ausies kraštelis, spenelis, kramslys B. Ausų žiedas B. Ausių rakštelis (krapštukas) SD387. Man ausìs spengia K. Viena ausis užkrito,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išmesti — išmèsti, ìšmeta, ìšmetė 1. tr. R išsviesti lauk: Kad gandras išmeta vieną arba du savo vaiku iš lizdo, būs blogi metai Klp. Išmesk tą katę per langą Vb. Arklys pašoko ir išmetė iš balno raitelį tartum kamštį iš butelio P.Cvir. Nesėsk, Joneli,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užmesti — užmèsti, ùžmeta, ùžmetė 1. tr. Šv, Krok, Mrj metant užsviesti ant ko: Vaikas grėblį ant stogo užmetė Ėr. Ùžmečiau klėty ant užlų lazdą: kai reiks, pasiimsiu Jnšk. Didelė banga kaip kalnas pagavusi užmetė mane ant kranto J.Balč. ^ Ko prieš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Civil Cooperation Bureau — For other uses, see CCB (disambiguation). Apartheid in South Africa Events and projects Sharpeville massacre Soweto uprising Treason Trial · …   Wikipedia

 • ištraukti — Rtr, Š; SD409, H184, R46, MŽ61, M, LL101,286, ŠT24 1. tr. VlnE175, N, KI165, LL294, ŠT22, BŽ78,82, DŽ1 išrauti, išpešti, išlupti, pašalinti ką tvirtai besilaikantį, įkliuvusį, pritvirtintą ir pan.: Ištraukti raktą NdŽ. Ištrauk uožuolą su šaknimi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kirsti — 1 kir̃sti, ker̃ta, kir̃to 1. tr. kuo nors aštriu smogiant pargriauti, paguldyti; atskirti dalį nuo visumos, smulkinti: Kir̃sk medį stovintį, kapok gulintį J. Ir nei vieno liemenio lietuviai nekir̃tę, jėg tik stuobriai papuvę savaime išvirtę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kišti — kìšti, a, o ( ė) tr. K; R 1. dėti į ką ankštą, kimšti, murdyti, grūsti: Kìšk į kišenių sūrį J. Duoną kept ar ką džiovint į kakalį (krosnį) kiša K.Donel. Nekìšk šaukšto į svetimą puodą BŽ249. Raktas ne tas, netinka, o vis dėlto kiša [į spyną]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kraštas — krãštas sm. (4) 1. R, Sut, K, K.Būg krantas: Vežk rąstus į krãštą Nemuno J. Iki kito krašto upės tu nenuplauksi Vrb. Žuvis, ištraukta ant krašto, kvėpavo valandą ir nusibaigė S.Stan. Pasistatė gražią triobą ant pat upės krašto Grž. Tik mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mesti — mèsti, mẽta, mẽtė 1. tr. sviesti tolyn, aukštyn, žemyn: Mesčiau šluotelę kairion šalelėn, o pati jauna aukštan svirnelin (d.) Čb. Metì (mesk) viedran! Dsn. Baltą žąsį peša, šalia plunksnas mẽta Dkš. Ji ma[n] metė obuolėlį par stiklo langelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.